Výroba podľa Vášho priania

   Zákazková kovovýroba, ktorá predstavuje komplexnú realizáciu zadania podľa priania zákazníka. To znamená komplexnú dodávku na kľúč (prejednanie a konštrukcia so zákazníkom, konštrukčná a technická príprava, výroba a montáž podľa priania odberateľa) so zameraním predovšetkým na tieto oblasti:

● výroba a montáž oceľových konštrukcií

● výroba a montáž nerezových stavebných konštrukcií a doplnkov pre interiéry

● výroba jednoúčelových strojov a prototypov